Koszyk: 0 zł
tel. 32 322 56 79, tel. kom. 513 129 219
ROWERY MERIDA - MAMY JE- NAJLEPSZY SPRZĘT W NAJLEPSZEJ CENIE!!! INSTALACJE LPG - GAZ W SAMOCHODZIE ZA GOTÓWKĘ LUB NA KORZYSTNE RATY!! CAR AUDIO, AUTO ALARMY, CB RADIA- SPRZEDAZ I MONTAŻ- SZUKASZ NAJLEPSZYCH ? JESTEŚMY NA UL.OŚWIĘCIMSKIEJ 7 W MIKOŁOWIE !
 • Gdyby komuś zepsuł się system nagłośnienia lub CB Radio w skuterze - zapraszamy do naszego serwisu :) A poważnie - prowadzimy również autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny najpopularniejszych na polskim rynku marek skuterów i quadów. Zapraszamy !

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SKALIK

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.skalik.com.pl prowadzony jest przez Skalik Auto Alarm Radio System z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Oświęcimska 7 , wpisaną do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 7306, NIP 641 000 59 16 , REGON 270157169 , e-mail skalik@skalik.com.pl, nr telefonu 32 322 56 79

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.skalik.com.pl są przetwarzane przez firmę Skalik Auto Alarm Radio System w Mikołowie, przy ul. Oświęcimskiej 7 
  Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.skalik.com.pl
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.skalik.com.pl zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.skalik.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług w salonie firmowym.
  2. Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.skalik.com.pl.
 3. Ceny w salonie SKALIK  mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.skalik.com.pl umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonie Skalik,
  2. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.skalik.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży Skalik.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.skalik.com.pl kierowane przez Skalik Auto Alarm Radio System. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.skalik.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy www.skalik.com.pl towaru oferowanego w salonie sprzedaży Skalik Auto Alarm Radio System, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w salonie sprzedaży  po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.skalik.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. Dla klientów z wybranych miejscowości oferowana jest usługa dostarczenia przesyłki tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie - dotyczy zamówień złożonych do godziny 12:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
 4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
  1. Gwarancja obejmuje pojazdy oferowane przez sklep internetowy złożony przez Salon sprzedaży SKALIK
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia,  zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przelewem na rachunek bankowy Skalik Auto Alarm Radio System
   2. Kartą kredytową.
   3. Płatność ratalna za pośrednictwem systemu CA Raty w którym kredytodawcą jest Credit Agricole Bank Polska S.A.
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze salonu Skalik Auto Alarm Radio System.
   2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Skalik Auto Alarm Radio System może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Skalik Auto Alarm Radio System jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość za pomocą strony internetowej  www.sklep.romet.pl mają  Państwo prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

       Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny  przysługuje jednak tylko i wyłącznie konsumentowi, tj.  osobie fizycznej, która zakupiła produkt/pojazd na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności  rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa jako konsumenta lub przez wskazaną przez Państwa osobę  trzecią nie będącą przewoźnikiem.;
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SKALIK Auto Alarm Radio System z siedzibą w Mikołowie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres SKALIK Auto Alarm Radio System ul. Oświęcimska 7 43-190 Mikołów, faksem pod numer +48 32  322 56 79 lub pocztą elektroniczną na adres skalik@skalik.com.pl ).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
 4. wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy :
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt. 6 pod pkt. 3 ;
  2. zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. w przypadku  odstąpienia od  umów , w których nastąpiło wydanie Państwu  zakupionej rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Sprzedawca nie oferuje  ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy , a zatem jeżeli już otrzymaliście Państwo zamówione rzeczy w związku z zawartą na odległość umową,   wówczas -  w razie odstąpienia od umowy -  proszę odesłać nam zakupioną rzecz na własny koszt (ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy) na adres SKALIK Auto Alarm Radio System z siedzibą w 43-190 Mikołowie ul. Oświęcimska 7  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  5.  Jeżeli  rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i nie zwrócą ich nam Państwo własnym staraniem, wówczas możemy rzecz odebrać, jeżeli rzecz znajduje się w miejscu Państwa zamieszkania w chwili zawarcia umowy.  Jednak w tym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy , a wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę 309 PLN.
  6. W razie odstąpienia od umowy na podstawie której rzecz była Państwu wydana (dostarczona) ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nie prefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.skalik.com.pl

 

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Skalik Auto Alarm Radio System. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Skalik Auto Alarm Radio System wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Skalik Auto Alarm Radio System i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu .
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Skalik Auto Alarm Radio System  i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Skalik Auto Alarm Radio System rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona towaru w Skalik Auto Alarm Radio System
 10. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 11. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu komputronik.pl.,
 12. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Skalik Auto Alarm Radio System wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Skalik Auto Alarm Radio System  jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

 

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu  i reklamacji prosimy wysyłać na adres:
    Skalik Auto Alarm Radio System
    ul. Oświęcimska 7
    43-190 Mikołów

     skalik.skalik@skalik.com.pl
     tel. 32 322 56 79 
     tel. kom 513 129 129

      

Postanowienia końcowe

 1. Skalik Auto Alarm Radio System. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.skalik.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.skalik.com.pl
 2. Regulamin Sklepu Internetowego Skalik Auto Alarm Radio System nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).